Adresa

Braće Gojak 100, 47000 Karlovac, Hrvatska

Nazovite nas

Telefon/Fax: 047 / 421 - 928

Email

info@grb.hr

PIŠITE NAM

KONTAKTIRAJTE NAS

G.R.B. d.o.o. je upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 020028501 | OIB: 68915646131 | Žiro račun broj HR0524840081102174496 za redovno poslovanje vodi se kod Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, 10000 Zagreb.
Temeljni kapital 21.200 kuna uplaćen u cijelosti | Član uprave: ing. Branislav Grabovac

grb karlovac

KVALITETA KOJA TRAJE.

Newsletter