sanacija ravnog krova
Hidroizolacija ravnog krova

Životni vijek jednoslojnih hidroizolacijskih membrana

Jednoslojne membrane su često smatrane novinom, iako su se prvi krovovi na kojima su se koristile pojavili pred više od 60 godina. Od tada su membrane napredovale s uvođenjem PVC membrana u 60-ima, zadnjom generacijom koja je koristila dugotrajne plastifikatore, te uvođenjem TPO membrana 90-ih, koje ne sadrže plastifikatore kao i TPE membrana koje posjeduju najbolja svojstva PVC i TPO membrana.

Nastavite čitati i saznajte koliki je životni vijek jednoslojnih hidroizolacijskih membrana!

NASTAVITE ČITATI KLIKOM NA OVAJ LINK…

Podijelite s drugima:
pir-izolacija
PIR Izolacija

Što treba uzeti u obzir kada birate toplinsku izolaciju Vašeg ravnog krova?

PIR Izolacija – kamena vuna – saznajte više o razlici između ova dva rivala!

Toplinska izolacija je ključna komponenta u krovnoj industriji posljednjih 50-ak godina i tijekom tog vremena vidljiva su značajna povećanja u zahtijevanoj debljini i tipu izolacije koja se koristi: svako od njih ima svoju vrijednost i prednost.

Postavlja se pitanje: treba li ili  ipak ne treba izolirati, a odgovor je sasvim jasan – da, izolacija dokazano ima prednosti, ali je važno i da su troškovi proporcionalni tome. Kod već postojećih zgrada, preko krova se gubi oko 25% topline, kod neizoliranih zidova oko 33%, stoga je važno balansirati investiranje u izolaciju.

Ovaj članak će, nadam se, učiniti izbor izolacije za Vaš projekt jednostavnijim.

NASTAVITE ČITATI KLIKOM NA OVAJ LINK…

Podijelite s drugima:
TPE_membrana_zeleni_krov
Hidroizolacija ravnog krova

Projektiranje ravnog krova – na što treba obratiti pažnju?

Projektiranje ravnog krova je često specifičnan posao zbog mnoštva razloga: estetike, troškova i funkcionalnosti.

 

Stoga, koji su najvažniji faktori koje treba razmatrati kada se radi projektiranje ravnog krova?

Dok su konceptualno i vizualno jednostavni, važno je biti svjestan kompleksnih pojedinosti i zahtjeva koje je potrebno uvažiti kod pronalaska rješenja koje odgovara svrsi i dugotrajnoj zaštiti.

Uz kompleksnost procesa projektiranja ravnog krova, postoji mnoštvo različitih materijala i sustava za ravne krovove – svaki sa svojim individualnim karakteristikama i tehničkim zahtjevima.

Najvažnije stvari na koje treba obratiti pažnju prilikom projektiranja ravnih krovova:

Postoje 3 različite vrste ravnih krovova: topli, hladni i obrnuti (zeleni), i svaki od njih ima više slojeva. Nekoliko ključnih stvari na koje treba obratiti pažnju su:

• U kakvoj je krov interakciji s drugim elementima?

• Postoji li zahtjev za sadnjom biljaka na ravnom krovu?

• Kako su slivnici pozicionirani i kako će se kiša usmjeravati direktno prema njima?

• Kako će ga se pregledavati i održavati u budućnosti?

 

Idealno, arhitekti i projektanti se trebaju savjetovati sa stručnjakom za krovove u što ranijoj fazi kako bi raspravili sve specifičnosti ravnog krova i u kakvoj je on interakciji s ostalim elementima građevine.

Promjena specifikacija jednog elementa može ili izbjeći ili izazvati učestale probleme, kao što su nekompatibilnost materijala, međuprostorna kondenzacija, neučinkovite U-vrijednosti i praktičnost izgradnje.

Ravni krov se treba projektirati kako bi postigao  minimalni nagib od 2 %!

Idealna visina atike ne bi smjela biti manja od 15 cm, što omogućuje da se obnova ili daljnji radovi u budućnosti prilagode predviđenim povećanjima u debljini izolacije, bez kompromitiranja kritičnih spojeva oko krovnih prozora i drugih otvora.

ravni krov

Učestale pogreške prilikom projektiranja ravnog krova, ali i izvođenja radova

Česte pogreške kod projektiranja ravnih krovova su usmjerene na detalje, odnosno primjera radi poziciju slivnika na ravnom krovu, odgovarajuće membrane i njene UV utpornosti i slično.

Pažnja se također treba obratiti na podjelu projekta na dijelove i na to koje poslova treba obaviti prethodno nekim drugim poslovima.

Npr., pojedinosti na krovu oko određenih otvora i rubova prozora se trebaju završiti prije postavljanja vrata, krovnih prozora i kupola.  Postizanje adekvatne dugotrajne zaštite od vremenskih uvjeta oko tih kritičnih spojeva može biti otežano ako su ti elementi već unaprijed postavljeni.

Kontrola prilikom izvođenja ravnog krova

kontrola ravnog krova

Izvođači trebaju inzistirati na potpunim QA i QC procedurama kako bi se osigurala pravilna izgradnja ravnog krova.

Tim inženjera IKO Polymeric-a  i tvrtke G.R.B. d.o.o. Karlovac bavi se kontrolom svakog projekta tijekom izgradnje, i po njenom završetku, i naše jamstvo se ne dovodi u pitanje sve dok se ne izvrši posljednja kontrola po završetku ravnog krova.

Prednosti i nedostaci hladnih i toplih krovova

slojevi ravnog krova kod projektiranja

Koji krov odabrati? Topli ili hladni? Koji su nedostatci?

Na obrnutom krovu hidroizolacijski sloj postavlja se direktno na deku te na nju dolaze svi ostali slojevi.  Loše je to što može biti teško doći do hidroizolacije u slučaju ulaska vode, odnosno nepravilnog izvođenja, tako da je obavezno napraviti vodenu probu prije samog postavljanja toplinske izolacije, šljunka i sl. materijala kao završni sloj. No, prednosti  obrnutog krova su također i te što je hidroizolacijska membrana zaštičena, nije izložena UV zračenju kao niti temperaturnim oscilacijama kao što je to slučaj kada je hidroizolacijska membrana završni sloj na ravnom krovu.

Glavna preporuka koju bismo dati svima je  ta da vrlo rano u svoj projekt uključe eksperta za ravni krov kao što je tvrtka G.R.B. d.o.o. Karlovac koja već 19 godina izvodi, projektira i nadzire izvođenje hidroizolaterskih radova i ravnih krovova.

Podijelite s drugima:

grb karlovac

RAVNI KROV ZA BUDUĆNOST.