UPOZNAJTE NAS

Tvrtka smo specijalizirana za ugradnju hidroizolacijskih sustava ravnih krovova. Poslujemo od 1999. godine na području cijele Republike Hrvatske.

Zapošljavamo stručne zaposlenike s dugogodišnjim iskustvom u izvođenju hidroizolacija ravnih krovova s naglaskom na iznimnu kvalitetu obavljenog posla te stalnu edukaciju zaposlenika. Kako bismo postigli ciljeve kvalitete i dugotrajnosti, surađujemo sa američkim proizvođačem premium hidroizolacijskih PVC membrana, tvrtkom IB Roof Systems, kao i britanskim proizvođačem IKO Polymeric.

Naš slogan "ravni krov za budućnost", temelji se na činjenici da je prvi ravni krov kojeg smo "hidroizolirali" 1999. godine u Karlovcu i danas u funkciji zadržavanja vode, bez promjene u postojanosti upotrebljene premium PVC membrane.

0

Godine postojanja

0+

m2 krovova

0+

PROJEKATA

REFERENTNI PROJEKTI

Ustrajan rad, edukacija zaposlenika, korištenje  kvalitetnih hidroizolacijskih materijala.

Hidroizolacija ravnog krova trgovačkog centra Pevec, Virovitica

Sanirali smo ukupno 2500 m2 ravnog krova trgovačkog centra premium IKO Armourplan P 1,5mm membranom.

Sanacija ravnog krova SZ Karlovac

Energetski smo obnovili i sanirali ravni krov stambene zgrade u Karlovcu u  slojevima; PE parna brana, kamena vuna debljina 10 cm, geotekstil 300g, IKO premium PVC membrana.

Energetska obnova ravnog krova OŠ Vojnić, Karlovačka županija

Izvodili smo radove kompletne energetske obnove ovojnice ravnog krova OŠ Vojnić u količini od cca. 1500 m2 ugradnjom toplinske izolacije od kamene vune d=16 cm ugrađene na parnu branu te dalje u sustavu mehanički učvršćene premium hidroizolacijske membrane  IKO Armourplan P.

hidroizolacija krova

Sanacija ravnog krova Centra za odgoj i obrazovanje, Vinko Bek

Sanirali smo ravni krov Centra za odgoj i obrazovanje, Vinko Bek u Zagrebu. Slojevi su uključivali: parnu branu, toplinsku izolaciju na bazi XPS-a 2×10 cm, geotekstil  kvalitete 500g/m2, IKO PVC Armourplan Premium membranu te završni sloj batude 16-32mm na prethodno postavljeni zaštitni sloj geotekstila kvalitete 300g/m2.

Sanacija ravnog krova Društveni centar Rojc, Pula

Izveli smo kompletnu energetsku obnova ravnih krovova Društvenog centra Rojc u Puli u slojevima PE parne brane, kamene vune d=10 cm te premium IKO PVC membrane u sustavu mehaničkog učvršćenja. Ukupna površina  krovnih ploha iznosi 4.250 m2.

Hidroizolacija krova poslovne zgrade EKONERG – Zagreb

Sanirali smo postojeću hidroizolaciju ravnog krova poslovne zgrade u Zagrebu uz dodatak toplinske izolacije u debljini od 10cm (XPS). Na XPS smo postavili razdijelni sloj geotekstila kvalitete 500g m2 te ugradili premium hidroizolacijsku membranu IKO P.

hidroizolacija ravnog krova

Sanacija ravnog krova restorana – TN Amarin, Rovinj

Sanacija hidroizolacije ravnog krova restorana. Radovi su uključivali uklanjanje starih slojeva do parne brane, odvoz uklonjenih materijala na deponiju te dobavu i postavu novih slojeva; XPS 12cm, geotekstil 500g/m2, premium IKO PVC membrana.

Hidroizolacija ravnog krova – TONER proizvodna hala, Karlovac

Hidroizolacija ravnog krova nove proizvodne hale u Karlovcu. Slojevi su uključivali postavu geotekstila kvalitete 500g m2 na prethodno postavljene krovne panele te postavu premium hidroizolacijske membrane IKO PVC u sustavu mehaničkog učvršćenja.

grb karlovac

RAVNI KROV ZA BUDUĆNOST