hidroizolacija ravnog krova

Hidroizolacija ravnog krova u 2023.

Ravni krovovi i sama hidroizolacija ravnog krova često su se svodili na kontekst da je najbolji ravni krov – kosi krov. Takav stav nastao je zbog izostanka pažnje pri projektiranju izolacija ravnih krovova.

U prošlosti su načini izvođenja hidroizolacije ravnog krova podrazumjevali su bitumen kao osnovni materijal, pa je najbolja hidroizolacija bila bitumenskom ljepenkom. Zbog nedostataka koje je pokazala kroz godine, projektanti su se okrenuli novim materijalima za hidroizolaciju ravnog krova.

Hidroizolacija ravnog krova - jednoslojne sintetičke PVC membrane

Nove i najbolje tehnologije za izvedbu hidroizolacije ravnog krova ili sanacije ravnog krova su sintetičke hidroizolacijske membrane.
Korištenjem jednoslojnih sintetičkih membrana kao što su PVC membrane, smanjuje se opasnost za same izvođače. Prilikom varenja novih materijala više se ne koriste breneri i plinske boce, koji mogu biti izrazito loša kombinacija.

S novim tehnologijama koriste se i novi sustavi varenja na vrući zrak kao što je Leister.
Cijena hidro i termo izolacije ravnog krova može varirati ovisno o zahtjevima investitora stoga je najbolje kontaktirati nas za informativnu ponudu.

Zašto odabrati IB PVC membranu za hidroizolaciju ravnog krova?

Već više od dva desetljeća, za hidroizolaciju ravnog krova primarno koristimo IB PVC membrane.

IB PVC membrane dokazale su se kao otporne na sve vremenske uvjete koji se mogu javljati na ravnom krovu, a posebno na UV zračenje zbog svoje jedinstvene formulacije (DuPont® Elvaloy® KEE) i zaštitnog akrilnog premaza koji umanjuje prihvat nečistoća na površinu membrane.
IB PVC membrana ostaje fleksibilna čak i nakon više desetljeća izloženosti.

Prvi ravni krov na stambenoj zgradi u Karlovcu, kojeg smo hidroizolirali  IB PVC membranom 1999. godine i danas je u funkciji zadržavanja vode.

Brojni su razlozi zašto odabrati IB PVC membranu:

 • IB PVC membrane proizvode se od 1978., nepromjenjene formulacije, metodom kalandacije obostrano vrhunskog polimera uz primjenu DuPont® Elvaloy® KEE bez mogućnosti migracije plastifikatora.
 • IB PVC membrane proizvode se s gustom pletenom i  omekšanom mrežicom za iznimna mehanička svojstva
 • IB PVC membrana otporna je na dugotrajnu izloženost UV zračenju, mikroorganizme, korijenje, ulja i masti
 • IB PVC membrana ne zahtjeva dodatne aditive za otpornost na požar pa je stoga prvi izbor u pogledu sigurnosti
 • IB PVC membrana otporna je na izloženost konstantnoj vlagi i zadržanoj vodi na ravnom krovu
 • IB PVC membrana proizvodi se sa zaštitnim akrilnim premazom koji umanjuje nakupljanje nečistoća na površinu membrane pa ostaje reflektivna značajno dulje. SRI 91 bod nakon 3 godine.
 • IB PVC membrana u potpunosti je ugljično neutralna

Osim navedenih ključnih razloga, neke od prednosti su još i:

 • IB PVC membrana je jednostavna za ugradnju na sve vrste konstrukcija bez potrebe za uklanjanjem postojećih slojeva (kod sanacija ravnog krova)
 • IB PVC membrana posjeduje iznimna mehanička svojstva u širokom temperaturnom rasponu od -40°C do + 100°C
 • IB PVC membrana visoko je paropropusna
 • IB PVC membrane su izuzetno lake i ne opterećuju značajno (cca. 1,7kg po m2, ovisno o debljini membrane) konstrukciju objekta
 • IB PVC membrana ekonomski je prihvatljivo rješenje

Hidroizolacija neprohodnog krova

ravni krov izoliran ib pvc membranom

Ukoliko se radi o hidroizolaciji ravnog neprohodnog krova gdje je IB PVC membrana završni sloj krova, pored varenja, membrana se mehanički pričvršćuje za podlogu.
Primjer slojeva ravnog neprohodnog krova:

Hidroizolacija ravnog prohodnog krova

Kod prohodnih ravnih krovova, potrebno je postaviti neki završni zaštini sloj kao što su kulir ploče i slično.

Hidroizolacija zelenog ravnog krova IB PVC membranom

Sve veću popularnost u Hrvatskoj dobivaju i zeleni krovovi.
Hidroizolaciju zelenog krova izvodimo sa IB PVC membranom, zahvaljujući tome što je otporna na prodor korijenja, kiselost biljaka i mikroorganizme.

Način ugradnje možete pogledati u video prilogu:

Sanacija ravnog krova

Sanacija ravnog krova često se izvodi  zbog korištenja neprovjerenih i/ili jeftinih materijala, ali i nerealno jeftinih ponuda izvođača, koje su na prvu primamljive zbog niske cijene, međutim, upravo to se uvijek pokaže kao najveća greška.

sanacija ravnog krova

Cijena, kada je u pitanju hidroizolacija  ili sanacija ravnog krova, nije i ne smije biti presudan faktor pri odabiru izvođača i/ili tehnologije izvođenja.

Vjerujemo da vam nije u interesu da hidroizolacija na ravnom krovu, npr. vaše obiteljske kuće, u koju ste uložili puno novca, traje samo 12 do 15 godina, što je uobičajni vijek trajanja standardnih PVC i TPO membrana. Možda je taj vijek trajanja prihvatljiv za industrijska postrojenja, skladišta i slično, no ne i za obiteljske kuće ili stambene zgrade.

Hidroizolacija ravnog krova IB PVC membranom nije ekonomski najjeftinije rješenje, već dugoročno ekonomski najisplativije.